6 Temmuz 2011 Çarşamba

*Plasenta (*Eş) Bozuklukları (6)

Plasenta (Eş) Bozuklukları
PLASENTA SİRKUMVALLATA
2-3 mm kalınlıkta kısa doku bantlarıdır. Extrakorial plasenta yapısı mevcuttur. Klinikte ciddi bir sorun yaratmaz. Ultrasonografik olarak plasentanın bebeğe bakan tarafında zarların kenarları yukarı bakacak şekilde düzensiz bir kıvrım yapar.
PLASENTA SUCCENTURİATA
Aksesuar plasenta da denir. Bir veya daha fazla aksesuar plasental lobdur. Plasental damarlarla bağlantılıdır. Ana lobdan daha küçüktür. Kordon giriş yeri genellikle ana plasentadadır. 2 eşit plasental doku varsa: plasenta bilobate denir.
BATTLEDORE (RAKET) PLASENTA
Tek plasentalı ikizlerde görülme sıklığı yüksektir. 30 haftanın üzerinde tanı zor olabilir. 30 haftanın altında %99 olguda kordon yapışma yeri doğru olarak belirlenebilir. Kordonun plasentaya yapışma yeri 360 derece taranmalıdır. İzole olgularda gidişat iyidir, Rahim içi büyüme kısıtlılığı ve erken doğum riski artmaz. Ender olarak velamentöz insersiyona dönüşebilir.
Eş anlamlıları: Marjinal plasental kordon yapışması, eksantrik kordon yapışması, plasental kenarın 2 cm içinde kordon yapışmasıdır. Tanı en iyi renkli doppler ultrasonografi ile konur. Plasenta sıklıkla normalden kalındır. Dallanan damarlar bebeğe bakan yüzde seyreder.
PLASENTAL KORANJİOM
Koranjiomlar genellikle küçük plasenta içi yerleşimli kitlelerdir. Normal villöz yapıdan kolaylıkla ayrılabilen kapsül ile sınırlıdırlar. Genellikle gevşek bir bağ dokusu içinde yer alan küçük damarlardan oluşurlar. Büyük koranjiomlar polihidramnios, erken doğum, plasentanın erken ayrılması, bebek kalp yetmezliği, bebeğin su toplaması ve rahim içi ölüme yol açabilirler.
PLASENTAL KİSTLER
Miyadına gelmiş plasentaların % 20’sinde rastlandığı bildirilmiştir. Çoğunluğu subkoriyal alandadır. Genellikle iyi seyrederler. Doğum yaklaşımını etkilemezler. Diyabet ve Rh (kan)w uyuşmazlığı olgularında daha sık görülürler.
PLASENTAL GÖLLER
İntervillöz tromboz öncesi dönemde görülen anekoik boşluklardır. Real time ultrasonografi ve renkli Doppler görüntülemede olguların bir kısmında kan akımı görülebilmektedir. Anekoik alanların sayısındaki artış fetal prognoz için kaygı verici boyutlara ulaşabilir.
İNTERVİLLÖZ TROMBOZ
İntervillöz mesafede kan akımının durması sonucunda oluşan tablodur. Tromboze enfarkt alanları hiperekojen olarak görülür.
PLASENTA ACCREATA-İNCREATA-PERCREATA
Plasentanın rahime aşırı yapışması durumunda ölümcül sonuçlar ortaya çıkabilir. Doğum öncesi tanı özellikle rahime yapışmasının aşırı olduğu olgularda mümkündür. Plasenta arkasındaki rahim dokunun izlenememesi veya damarsal yapılardaki artış şüphe uyandırmalıdır.
PLASENTAL ÖDEM VE HİPERTROFİ
Plasental kalınlık 4 cm üzerindedir. Etkilenmiş Rh (kan) uyuşmazlığında izlenir. Enfeksiyonlar dışlanmalıdır.
PLASENTAL KİREÇLENMELER
Gebelik sırasında ilerleyen haftalar ile birlikte görülme sıklığı artan normal bir süreçtir. Son üç ayda kireçlenme odakları gözle görülür oranda belirginleşirler. Bazal plakta, perivillöz mesafede ve subkorionik bölgelerde görülebilirler. Kalsiyum birikimleri ultrasonografide beyaz odaklar olarak izlenir. Anne kanında kalsiyum düzeylerinin yüksekliği ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Plasental kireçlenmenin patolojik veya klinik önemi olduğuna dair bulgu mevcut değildir.

HAZIRLAYANLAR; Doç. Dr. M. Cem TURAN, Doç. Dr. Orhan ÜNAL

0 yorum:

Yorum Gönder